ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 18.10.16

Сонъки хаберлер:

-Эндиден башлап, Къырымда миллетлерара мунасебетлерине Джумхуриетимизнинъ башы Сергей Аксенов кураторлыкъ япаджакъ.

-Къырым Джумхуриетининъ башы Елизавета Кожичеваны Джумхуриетимизнинъ спорт назири вазифесине таинледи.

-Бугунь шеэр мемуриетинде невбеттеки топлашув откерильди. Эсас суаллерден бири къыздырув мевсими олды.

-Ватандышымыз эким-гинеколог Сусанна Фэль «Моя законодательная инициатива» адлы Умумрусие ярышнда биринджи ер къазанды.

-Араба айдавджылары ичюн энъ муим меселелерден бири тура – язлыкъ копчеклерни къышлыкъ копчеклерге не вакъыт денъиштирмек керек.

18 октября 2016