ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 14.10.16

Сонъки хаберлер 14.10.16

-Италиян эйети Къырым зиярети черчивесинде эм де Акъяр къараман шеэрини зиярет эттилер.

-Миллетрара мунасебетлери ве сюргюн этильген гражданларнынъ ишлери боюнджа девлет комитетининъ реиси З. Смирнов халкъара ислам бизнес бирлешмесининъ президенти М. Кабаев иле корюшти.

-Къырым Федераль Университети озь 98 йыллыгъыны къайд этти.

-Акъмесджитте идаре этильмеген тиджарет токътатылмасы ичюн керекли чарелер бакъыла.

-Акъмесджитте биринджи казаклар сыныфы ачылды.

-Къырым муэндислик педагогик университетинде Шефикъа Гаспринскаянынъ хатырасына багъышлангъан тедбир кечти.

14 октября 2016