ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 27.09.16

Программада сейир этинъиз:

-Къырым джумхуриети миллетлерара ве сюргюн олунгъан гражданларнынъ ишлери боюнджа девлет комитетинде Халкъара барышыкъ кунюне багъышлангъан тогерек маса олып кечти.

-Украина прокуратурасы Девлет шура къырым депутатларына къаршы джинаий иш ачты.

-Владимир Путин бюджеттен тыш сермиялар боюнджа мушаверени отькерип, Русие регионларыны рагъбетленмеси акъкъында бильдирди.

-Акъмесджит район мемуриетинде эвнинъ къуруджылыкъ ишлерини екюнлемек ичюн екяне мадий ярдым косьтерюлюви акъкъында нетиджелер чыкъарылды.

-Коктебельде халкъара ильмий-амелий «Къырым 15-20-нджи асырлар тарихининъ менбашынаслыкъ ве тарихшынаслыгъы: меселелер ве истикъбаллер» серлевалы конференция кечириле.

27 сентября 2016