ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 21.09.16

Программамызда сейир этинъиз:

-«Белый цветок» хайрие ве мераметлик Кунюнинъ къайд этильмеси»

-Девлет шурасынынъ бешинджи сессия топлашувы олып кечти.

-Къырымда янъы тариф ве фиятларнынъ амельге кечирилюви музакере этильди

-Корбек коюнде койдешлер корюшюви олып кечти.  

21 сентября 2016