ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 16.09.16

Бугунь Къырым ярымадасында бойле вакъиалар олып кечти:

-Русие Федерациясынынъ Президенти Владимир Путин Бишкекте СНГ мемлекетлер ёлбашчылары Шурасынынъ топлашувында иштирак этти.

-Бир къач ай девамында мебуслар Девлет шурасы куню черчивесинде Къырым сакинлери иле корюшювлер кечирдилер.

-Георгиевский адына Акъмесджитнинъ Тыббий академиясында кардиология саасында функциональ диагностика меселесине багъышлангъан семинар олып кечти.

-Къурбан байрам Къырымнынъ эр бир кошесинде тантаналы суретте къайд этильди. Байрам Сакъ шеэрининъ сакинлерине де Унутылмаз теэссуратлар багъышлады.

16 сентября 2016