ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 15.09.16

Бу яйнымызда бойле малюматлар:

-Къырымгъа иш зиярети иле Русие Федерациясынынъ Президенти Владимир Путин кельди.

-Къырым ёлбашчысы Сергей Аксенов учь мемур тайин этилюви акъта эмирлер имзалады.

-Ялта саилинде Совет бирлигининъ 2 дефа къараманы Аметхан Султанынъ хатырасына багъышлангъан бокс боюнджа 6 халкъара турнир олып кечти.

-«Москва» мусафирханесинде «Къырым Джумхуриетининъ ичтимаий-сиясий яшайышында миллий-медений мухтариетлернинъ ролю» мевзу боюнджа тогерек маса олып кечти.

15 сентября 2016