ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 14.09.16

 Сонъки хаберлер:

-Къырым Джумхуриет Девлет Шура кунюни Ялта шеэринде къайд эттилер

-Тарихий вакъиа. Бинъге якъын ватандашымыз Акъмесджит районнынъ Дубки къасабасында топракъ участкаларына весикъаларны алдылар.

-Къырым Федераль университетининъ Таврия академиясында онунджы бутюн русие ильмий-амелий конференция олып кечти

-Къарасувбазардаки Тарихий-улькешинаслыкъ музейинде Певат Зетининъ шахсий сергиси ачылды

14 сентября 2016