ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 09.09.16

 Сонъки хаберлер:
-Девлет Шура куню бу сефер Кефе шеэринде къайд этильди.
-Джанкой районынында ерлешкен Бабатай ве Къамаджы койлерининъ арасында копюр къурулышына 85 миллион рубле айырылды.
-Чёплюк меселеси чокъ вакъыттан берли Богъурча къасабасында яшагъан адамларны раатзызлай.
-Земаневий къырымтатар муэлифлери иле иджадий корюшюв бугунь Акъмесджитте олып кечти.

09 сентября 2016