ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 08.09.16

Программада сейир этинъиз:

-Къырым Джумухуриети Девлет Шурасынынъ куню Кезлевде олып кечти

-Акъмесджит акимиет векиллери территориаль органлары иле корюшти

-Богъурча къасабасындаки чеплюк обалары ерли сакинлерининъ яшайышларына кедер эте

-Миллий китапханемизде къырымтатарлар акъкъында янъы китабыны такъдим эттилер

08 сентября 2016