ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 18.08.16

Программамызда сейир этинъиз:

- Къырымда Девлет Думадаки сайлавларгъа азырлыкъ девам эте.

- Акъмесджитте Аджылыкъ сеферине бараджакъ мусульманлар ичюн семинар отькерильди.

- Къырымтатар волонтёрлары имкянлары сынъырлы олгъан балачыкълар ичюн кучюк байрам тешкиль эттилер.

- Кезлевде Кезлев къапусы адлы фестиваль олып кечти.

18 августа 2016