"Родничок" бала багъчасында "Балалар - омюр гуллери" адлы байрам кечти

Балалар къорчалав куню "Родничок" къуванч ве шенълик чокърагъы олды - байрам тешкилятчылары бу къадар аджайип музыкаль чыкъышлар, конкурслар ве эгленджелер тешкиль эттилер! Балаларны хайырламакъ ичюн Къырым акимиети де тешриф буюрды.

02 июня 2016