«Миллет» телеканалында ПРЕМЬЕРА!

Бизим асабалыгъымыз — тарих, медениет, урф-адетлер, тиль ве эдебият. Келинъиз олар иле даа да тафсилятлыджа таныш олайыкъ!
Эр джумаэртеси куню, саат 11.30 «Мирас» программасы! Къачырманъыз!